Nieuws

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): zoek het evenwicht

2018-05-09

 

Het arbeidsrecht is al enkele jaren geen rustig bezit. Vooral ook de wetgever lijkt niet goed te weten welke kant het met het arbeidsrecht op moet. Bewijs daarvoor is wel dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) die nog geen drie jaar geleden werd gepresenteerd als een middel tegen alle kwalen, nu al weer op de schop gaat. Alleen al uit de naam van het recent aangekondigde wetsvoorstel volgt wel dat ook de overheid wel inziet dat de WWZ niet die verbeteringen heeft gebracht die de wetgever er van verwacht had.

“Wet arbeidsmarkt in balans” (WAB) heet het wetsvoorstel (zonder dat het voorstel overigens al echt de status van wetsvoorstel heeft). Of het voorstel daadwerkelijk waar kan maken wat de naam belooft is zeer de vraag. Het voorstel getuigt wat ons betreft niet van erg principiële keuzes, doch lijkt toch ook vooral bedoeld om de kool en de geit te sparen.

Wat houden de voorstellen in? Kort en krachtig behelst het voorstel aanpassingen in de (lengte) van de proeftijd: een proeftijd tot maar liefst vijf (!) maanden wordt mogelijk; de ketenregeling wordt weer verlengd naar maximaal drie jaar; er komt een nieuwe ontslaggrond, bóvenop de nu reeds bekende nauwkeurig omschreven ontslaggronden. Dat houdt in dat straks óók ontslag mogelijk is, indien sprake is van een combinatie van huidige ontslaggronden, maar een ontslag op alleen één ontslaggrond niet kan; de regeling van de transitievergoeding gaat op de schop: enerzijds zal straks transitievergoeding verschuldigd zijn vanaf de allereerste dag (nu pas na twee jaar), anderzijds wordt de hoogte van de vergoeding, met name voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn, beperkt; voor payrolling wordt een afzonderlijke regeling in de wet opgenomen die met name er toe moet leiden dat werknemers die een payroll contract hebben, dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als “gewone” werknemers; tot slot is het de bedoeling dat ook via de premieheffing voor de WW, het duurder wordt om werknemers een contract voor bepaalde tijd aan te bieden en dat het goedkoper wordt om werknemers meteen een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Het was de bedoeling dat de Wet werk en zekerheid het arbeids- en het ontslagrecht eenvoudiger zou maken. De wet was echter zodanig ingewikkeld dat (ook) die doelstelling niet echt werd gerealiseerd.  Daar doen de voorstellen van de Wet arbeidsmarkt in balans nog een schepje bovenop. Wat ons betreft wordt het arbeidsrecht met de voorstellen er nóg ingewikkelder op. De wetgever zou er goed aan doen, zich rekenschap te geven van de vraag in hoeverre het voorstel echt bijdraagt aan betere uitvoerbaarheid.

De zogenaamde internet consultatie ronde waarbij iedereen die zich daartoe geroepen voelde, de voorstellen van commentaar kon voorzien is inmiddels gesloten. Voordat uiteindelijk de voorstellen door het parlement zijn, gaat er nog wel enige tijd overheen. Benieuwd of de voorstellen ongeschonden de eindstreep halen. De minister zet in op 1 januari 2020 als invoeringsdatum.  

 

ga terug naar overzicht »
Contact

Kantoor

+31 (0)76 523 6070
info@puuradvocaten.nl

PUUR Advocaten
Verlengde Poolseweg 18
4818 CL Breda