Nieuws

Bestendig gebruik van bedrijfsmiddelen: werkgever let op uw zaak!

2018-08-16

Heeft u aan uw werknemer een auto, een telefoon of bijvoorbeeld een laptop ter beschikking gesteld? Gebruikt uw werknemer die spullen ook voor privé-doeleinden? En heeft u geen afspraken of spelregels op papier vast gelegd over dit gebruik? Grote kans dat als het gebruik maar lang genoeg heeft geduurd, deze auto, telefoon of laptop, juist door dit tijdsverloop, dan inmiddels is geëvolueerd tot arbeidsvoorwaarde.

Dat heeft nogal wat gevolgen, althans indien u om wat voor reden dan ook op enig moment een einde aan dit gebruik zou willen maken.

Immers, indien moet worden aangenomen dat bijvoorbeeld de ter beschikking gestelde auto arbeidsvoorwaarde is geworden en u wilt dat de werknemer de auto inlevert omdat u de auto elders nodig heeft en de werknemer hem toch niet nodig heeft omdat hij of zij ziek thuis zit, kunt u dat niet zomaar verlangen. Het verplicht inleveren van de auto, als arbeidsvoorwaarde en dus als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, staat gelijk aan een aanpassing van de arbeidsovereenkomst. En dát kan niet eenzijdig.

Dat kan slechts dán eenzijdig indien bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen (en dan zal het nóg een hele opgave worden) óf er sprake is van zodanig gewijzigde omstandigheden dat u van de werknemer kunt verlangen dat hij of zij met het inleveren van de auto (en dus aanpassing van de arbeidsovereenkomst) instemt.

Om te voorkomen dat u op enig moment verrast wordt door een “sluipenderwijs” ontstane arbeidsvoorwaarde, is het dus belangrijk dat u, indien u spullen aan uw werknemers ter beschikking stelt, schriftelijke afspraken maakt over het gebruik van die spullen én dat u afspraken maakt over de voorwaarden waaronder en de situaties waarin u kunt verlangen dat de werknemer ze weer inlevert. Kort geleden moest de kantonrechter over een dergelijke kwestie oordelen. Omdat er niets was vastgelegd en de werknemer de bedrijfsauto (een bestelbus) al jaren bereed en daar ook voor privé- doeleinden gebruik van maakte, mocht de werknemer, gezien het bestendig gebruik van die auto, er vanuit gaan dat het gebruik een arbeidsvoorwaarde was. Het terugnemen van de bedrijfsauto door de werkgever was dan ook, aldus de kantonrechter, een ontoelaatbare eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarde (Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2018:3624).

ga terug naar overzicht »
Contact

Kantoor

+31 (0)76 523 6070
info@puuradvocaten.nl

PUUR Advocaten
Verlengde Poolseweg 18
4818 CL Breda