Werkwijze

Bij de dienstverlening staat naast de inhoud, de persoonlijke en strategische betrokkenheid voorop. Het is van belang om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in het voorliggende probleem en doelgericht te werken naar een resultaat. Vaak zal het gaan om een toetsing in de voorfase of de begeleiding (voor of achter de schermen) bij onderhandelingen.

Soms is het noodzakelijk om “door te pakken” en de zaak voor de rechter te brengen. Wij laten ons niet enkel leiden door de juridische kaders, maar hebben nadrukkelijk ook oog voor de financiële (kostenbatenanalyse) en de commerciële (afbreukrisico) belangen.

Teneinde dit maatwerk te kunnen leveren is het van groot belang de bedrijfsfilosofie
van de cliënt te kennen.

PUUR Advocaten hanteert een interne klachtenregeling.

 

Contact

Kantoor

+31 (0)76 523 6070
info@puuradvocaten.nl

PUUR Advocaten
Verlengde Poolseweg 18
4818 CL Breda